Date: Mon 28 Oct 2013

Sponsorship Deal for Welsh Premier Women’s League

League's Joint Identity Logo

League's Joint Identity Logo

The Welsh Premier Women’s League is very happy to announce that ‘Shared Access’ will sponsor the National League until the end of the current season. It will now be officially called the Shared Access Welsh Premier Women’s League with immediate effect.

League Secretary Gwyn Derfel said:

"This is great news for the Women’s game here in Wales. It shows that interest is growing in our League and having a company like Shared Access on board as our headline sponsors can help us raise the profile of our National League further still."

 • Shared Access is a private, well capitalised company who finance, develop and manage shared communications infrastructure for wireless operators. The FAW and the company feel that mutual beneficial agreements can be reached that would assist clubs in the development of their infrastructure.
 • Should a club’s location prove suitable and they agree to host the infrastructure, Shared Access will deliver a floodlighting solution at clubs which meets and in some cases exceeds relevant regional and grassroots competition standards.
 • This will create valuable improvements for clubs facilities and possibly create new revenue streams.

  CYHOEDDI NAWDD I UWCH GYNGHRAIR MERCHED CYMRU

  Mae Uwch Gynghrair Merched Cymru yn hapus i gyhoeddi y bydd cwmni ‘Shared Access’ yn noddi y Cynghrair Cenedlaethol tan ddiwedd y tymor. Enw swyddogol y Cynghrair am y cyfnod yma fydd Uwch Gynghrair Merched Cymru – Shared Access.

  Dywedodd Ysgrifennydd y Cynghrair Gwyn Derfel:

  ‘Mae hyn yn newyddion da i gêm y merched yma yng Nghymru. Mae’n profi bod y diddordeb yn cynyddu yn ein Cynghrair Cenedlaethol ac mae cael cwmni fel Shared Access fel prif noddwyr yn mynd i fod o gymorth mawr i ni godi’n proffil ymhellach’.

 • Mae Shared Access yn gwmni preifat sy’n darparu cyllid i glybiau er mwyn datblygu a rheoli isadeiledd cyfathrebu ar gyfer darparwyr diwifr. Mae CBDC a’r cwmni yn credu bod modd i’r clybiau wella eu hadnoddau drwy ymuno gyda’r cynllun.
 • Os yw lleoliad y clybiau unigol y profi i fod yn addas bydd Shared Access yn cynnig pecyn llifoleuadau iddynt fydd mewn rhai achosion o safon uwch na’r hyn sy’n ofynnol ar gyfer cystadleuthau rhanbarthol ac ar lawr gwlad.
 • Bydd hyn yn werthfawr wrth ddatblygu adnoddau’r gwahanol glybiau ac o bosib yn creu incwm newydd iddynt hefyd.

 • Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

  Hit enter to send your tweet

  Go to Youtube Channel
  Cefn Druids 3-1 Bala