Date: Mon 10 Jun 2013

Jeff Wins Meritorious Award

Cydnabyddiaeth i Jeff Thomas

At a special function on Friday night, Carmarthen Town stalwart Jeff Thomas was presented with his special Long Service award by local MP and 'Old Gold' supporter Jonathan Edwards. Former Chairman Thomas was unable to be present at the Corbett Sports WPL Dinner the previous week so accepted his award at Richmond Park on Friday evening. Jeff Thomas is presently Carmarthen Town's Business Director.

Mewn noson arbennig ym Mharc Waun Dew nos Wener cyflwynwyd gwobr am wasanaeth arbennig i Gyfarwyddwr Busnes y clwb Jeff Thomas. Yr Aelod Seneddol lleol Jonathan Edwards gafodd y fraint o gyflyno'r wobr i gyn-Gadeirydd y clwb. Y bwriad gwreiddiol oedd cyflwyno'r tlws i Jeff Thomas yng nghinio blynyddol Uwch Gynghrair Cymru - Corbett Sports - ond nid oedd modd iddo fynychu'r noson honno.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala