Date: Tue 21 May 2013

Delaney - 20th Hall of Famer

Delaney yw'r Olaf am y tro'n yr Oriel

To celebrate 20 years of the WPL – Mark Delaney became the 20th person to be inducted into the WPL Hall of Fame.
The Pembrokeshire boy who caught the eye playing for Carmarthen Town (1996-98) was signed by Cardiff City before moving on to Aston Villa for £250,000 in 1999.
During his time at Villa Park he played in the 2000 FA Cup Final loss to Chelsea and went on to claim 36 full international Wales caps.
Delaney was an integral part of the Wales team that famously beat Italy 2-1 at the Millennium Stadium in 2002. He retired from football in 2007 due to a knee injury and now works as a Youth Coach at Aston Villa.
Delaney without doubt raised the profile of the WPL and showed that our National League does produce some great talent.

DELANEY YW’R OLAF AM Y TRO YN YR ORIEL
Er mwyn dathlu 20 mlynedd o UGC – dewiswyd 20 person i gymryd eu lle yn Oriel Anfarwolion UGC – a Mark Delaney yw’r 20fed person i gael ei gynnwys.
Tra’n chwarae i Gaerfyrddin (1996-98) yr hawliodd y bachgen o Sir Benfro sylw clwb Caerdydd ac ym 1999 symudodd o Barc Ninian i Barc Villa am £250,000.
Yn ystod ei gyfnod gyda Villa yn Uwch Gynghrair Lloegr chwaraeodd yn Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn y flwyddyn 2000 pan gollon nhw yn erbyn Chelsea. Aeth ymlaen hefyd i hawlio 36 o gapiau dros Gymru – gan gynnwys y fuddugoliaeth fythgofiadwy yn erbyn Yr Eidal yn 2002.
Dioddefodd Delaney anaf i’w ben-glin orfododd iddo ymddeol yn 2007 – ond mae’n parhau i weithio i Aston Villa fel hyfforddwr ieuenctid.
Heb os cododd Delaney broffil ein Cynghrair Cenedlaethol a phrofodd bod UGC n cynhyrchu gwir dalent.


WPL HALL OF FAME / ORIEL ANFARWOLION UCG
Marc Lloyd Williams, Mark Delaney, Lee Trundle, Nigel Adkins, Tomi Morgan, Steve Evans, Rhys Griffiths, Ken McKenna, Tony Willcox, Chris Summers, Colin Reynolds, Andrew Thomas, Gary Lloyd, Timmy Edwards, Neville Powell, Gary Barnett, Andy Mulliner, Dave Taylor, Eifion Williams + Mark Ovendale.
To be continued / I’w barhau

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala