Date: Mon 01 Apr 2013

WPL Response to Carmarthen v Airbus Postponment

Datganiad gan UGC

The Welsh Premier League would like to apologise for the fact that Easter Monday’s match between Carmarthen Town and Airbus UK was postponed. This match was re-scheduled during the recent adverse weather and on this occasion the correct procedure of re-appointing the original officials was not followed. The WPL would like to emphasise that officials allocated to the original fixture are blameless.
The WPL will be reminding everyone associated with the League of the correct procedures regarding re-arranged fixtures - as explained in League Rules 20 (g) (i) + (ii) - to ensure that similar episodes are not repeated in the future.

Hoffai Uwch Gynghrair Cymru ymddiheuro am y ffaith y gohiriwyd y gêm rhwng Caerfyrddin ac Airbus UK ddydd Llun. Gêm wedi ei had-drefnu oedd hon ac ar yr achlysur hwn, ni ddilynwyd y broses gywir o gadarnhau’r swyddogion benodwyd ar gyfer yr ornest wreiddiol. Hoffai UGC bwysleiso nad oes unrhyw fai ar y dyfarnwr a’i gyd-swyddogion.
Bydd UGC yn atgoffa pawb sy’n gysylltiedig gyda’r Cynghrair o’r prosesau cywir i’w dilyn wrth ad-drefnu gemau - fel y nodir yn Rheolau’r Cynghrair 20 (g) (i) + (ii) - er mwyn sicrhau nad oes digwyddiad o’r math hwn yn cael ei ailadrodd yn y dyfodol.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala